leDénicheur

Stagg SH Regular China 14" VS Paiste 2002 Ride 22" + 6

Stagg SH Regular China 14"

Stagg SH Regular China 14"

65,80 €

Livraison gratuite
Paiste 2002 Ride 22"

Paiste 2002 Ride 22"

379,00 €

Livraison gratuite
Paiste Signature Full Ride 20"

Paiste Signature Full Ride 20"

389,00 €

Livraison gratuite
Zildjian L80 Low Volume Ride 20"

Zildjian L80 Low Volume Ride 20"

145,00 €

Livraison gratuite
Zildjian K Custom Ride 22"

Zildjian K Custom Ride 22"

455,89 €

Livraison gratuite
Sabian Paragon Ride 22"

Sabian Paragon Ride 22"

408,74 €

Livraison gratuite
Stagg DH Exo Heavy Ride 20"

Stagg DH Exo Heavy Ride 20"

238,78 €

Livraison gratuite
Diamètre
14 pouces
22 pouces
20 pouces
20 pouces
20 pouces
22 pouces
22 pouces
20 pouces
Poids
Moyenne lourde
Moyenne lourde
Moyenne
Lourde
Lourde
Type de cymbale
China
Ride
Ride
Ride
Ride
Ride
Ride
Ride
Matériau
B20
B8
B20
B20
B20