leDénicheur

Zildjian A Ultra Hammered China 19" VS Zildjian FX Oriental China Trash 10" + 4

Zildjian A Ultra Hammered China 19"

Zildjian A Ultra Hammered China 19"

309,00 €

Livraison gratuite
Zildjian FX Oriental China Trash 10"

Zildjian FX Oriental China Trash 10"

139,00 €

Livraison gratuite
Zildjian FX Oriental China Trash 18"

Zildjian FX Oriental China Trash 18"

279,00 €

Livraison gratuite
Zildjian A Custom Splash 8"

Zildjian A Custom Splash 8"

109,00 €

Livraison gratuite
Sabian AAX X-Plosion Fast Crash 16"

Sabian AAX X-Plosion Fast Crash 16"

263,43 €

Livraison gratuite
Zildjian A Avedis Crash/Ride 22"

Zildjian A Avedis Crash/Ride 22"

603,00 €

Livraison gratuite
Diamètre
19 pouces
10 pouces
18 pouces
8 pouces
16 pouces
22 pouces
Poids
Faible
Légère
Légère
Moyenne faible
Type de cymbale
China
China
China
Splash
Crash
Crash/Ride
Matériau
B20
B20
B20
B20
B20
B20